Tel: 54 236 00 77 biuro@vacuum-tech.pl

Suche, łopatkowe pompy próżniowe

Wydajność: 16 , 25 , 40 m3/h dla 50 Hz 
Podciśnienie końcowe: 150 mbar

MODEL : VTN 16 , VTN 26 , VTN 41 

 • Zintegrowany filtr powietrza zasysanego.
 • Osłona tłumiąca dźwięk redukuje poziom hałasu, zwiększa skuteczność chłodzenia i chroni operatora przed dotknięciem gorących powierzchni.
 • Elastyczne opcje podłączania.
 • Niski poziom pulsacji.
 • Łatwość obsługi, konserwacji i instalacji.
 • Natężenie przepływu od 16,0 do 40 m³/h dla 50 Hz
 • Natężenie przepływu od 10,0 do 29,6 stopy sześciennej na minutę
 • Próżnia końcowa 150 mbar (wartość absolutna).

Wydajność:  55 , 77  m3/h dla 50 Hz
Podciśnienie końcowe: 150 mbar

MODEL : VTA 60 , VTA 80

 • Zintegrowany filtr powietrza zasysanego.
 • Elastyczne opcje podłączania.
 • Niski poziom pulsacji.
 • Łatwość obsługi, konserwacji i instalacji.
 • Natężenie przepływu od 55 do 77 m³/h dla 50 Hz
 • Próżnia końcowa 150 mbar (wartość absolutna).

Wydajność:  100 , 130  m3/h dla 50 Hz
Podciśnienie końcowe: 150 mbar

MODEL : VTR 100 , VTR 140

 • Zintegrowany filtr powietrza zasysanego.
 • Elastyczne opcje podłączania.
 • Niski poziom pulsacji.
 • Łatwość obsługi, konserwacji i instalacji.
 • Natężenie przepływu od 100 do 130 m³/h dla 50 Hz
 • Próżnia końcowa 150 mbar (wartość absolutna).